https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

  

Historie

1961 – parta cyklistických nadšenců v Lanškrouně se rozhodla založit při TJ oddíl cyklistů. Bylo sdruženo cca 20 závodníků všech věkových kategorií. Předsedou byl Jiří Dymáček, kterého později nahradil Jan Špičák.

1963 – Miloslav Jirásek vybojoval 6. místo na klasickém závodě Praha - Karlovy Vary - Praha, dostal se do reprezentace ČSSR. Koncem roku 1965 ostatní závodníci odešli za lepšími podmínkami do Lokomotivy Česká Třebová a lanškrounský oddíl zanikl.

1976 – dohodou tehdy špičkových cyklistických klubů RH Plzeň a RH Hradec Králové vzniklo v Lanškrouně 1. listopadu 1976 odloučené středisko vecholového sportu mládeže (SVS - M) v kategoriích mladšího a staršího dorostu. Cílem bylo podchytit a odborně vést talentované cyklisty, aby nejlepší mohli být později zařazeni do SVS dospělých a do státní reprezentace. Vedením klubu byl pověřen mjr. Jan Dejmek z RH Hradec Králové a trenéry se stali Ladislav Picek a Jiří Vodička.

1978 – ve středisku začal pracovat rozšířený výbor pod vedením Jana Morávka. Tréninky od roku 1979 vedli Jiří Vodička a Petr Bucháček. Sportovci byli ubytováni v nové budově Ministerstva vnitra, bylo zabezpečeno kompletní materiální a odborné zázemí pro cyklisty, což přineslo vynikající výsledky např. 7 medailí z mistrovství světa juniorů, 44 titulů mistrů ČSSR, 60 titulů mistrů ČSR a mnoho dalších úspěchů.

1985 – vznikl samostatný klub RH Lanškroun a v roce 1990 byl přejmenován na Sportovní klub policie DUHA Lanškroun. Na jaře roku 1997 z důvodů úsporných opatření vlády došlo ke zrušení SVS - M Lanškroun, propuštění trenérů, pracovníků a sportovců střediska.

1997 – se značně omezenými možnostmi a především s místními závodníky z Lanškrouna se postupně od žáků vychovalo několik cyklistů a podařilo se vybudovat „Centrum talentované mládeže“ pro Pardubický kraj. Pod vedením trenéra Petra Bucháčka dosáhli sportovci vynikajících výsledků a řadu prvenství nejen v ČR, ale také medaile z mistrovství světa a Evropy.
Na tradicích dnes již historických výledků klub v činnosti pokračuje a usiluje o další rozvoj cyklistiky nejen v ČR, ale i v Evropské unii.