https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

 
 

Technická ustanovení

Předpis

Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky Českého svazu cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí uposlechnout pokyny policistů, pořadatelů a rozhodčích. Závod se jede na základě vydaného povolení pro zvláštní užití komunikace. Závodníci jedoucí mimo ochranný konvoj závodu, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a pravidla o silničním provozu platná na území ČR.
 

Převod

Kategorie Junior - bez omezení.
 

Vypsané soutěže v závodě

A) Soutěž jednotlivců – žlutý trikot:

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap, včetně bonifikací a trestů. 
Při rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje:
        1) nižší zlomky sekundy naměřené při časovce jednotlivců
        2) lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 B) Bodovací soutěž – bílý trikot s modrými puntíky: 

Do této soutěže se započítávají body z rychlostních prémií a body za umístění v cíli etapy. V rychlostních prémiích bodují první 3 závodníci 3, 2 a 1 bod.
Pořadí v cíli etapy se boduje takto:
Časovka jednotlivců: 
         1.až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Etapy s hromadným startem:
         1.až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
          2) vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s modrými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 C) Vrchařská soutěž – bílý trikot s červenými puntíky: 

Sestává z 11 vrchařských prémií. Bodují první čtyři závodníci, body 5, 3, 2, a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v prémiích 1. kategorie
          2) vyšší počet vítězství v prémiích 2. kategorie
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

  

 D) Soutěž o nejlepšího juniora ročník narození 2006 – bílý trikot:

Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2006 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 E) Soutěž o nejlepšího kadeta ročník narození 2007:

Vítězem se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2007 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vítěz obdrží zvláštní cenu.

 

F) Soutěž družstev:

Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva v celkovém pořadí.
V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:
     1) lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě,
     2) lepší umístění nejlepšího závodníka družstva v cíli etapy.
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených po všech hodnocených etapách.
V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách, dále vyšší počet 2. míst atd.
Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.
Tato soutěž není honorována trikoty
.

 

Bonifikace:

I. a IV. etapa první tři závodníci 10, 6, 4 sekundy.
III. etapa první tři závodníci  6, 4, 2 sekundy.
V rychlostních prémiích první tři závodníci  3, 2, 1 sekunda.


V případě, že tentýž závodník je na čele klasifikací více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
       1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
       2. trikot leadera bodovací soutěže
       3. trikot leadera soutěže o nejlepšího vrchaře
       4. trikot leadera ostatních soutěží (nejlepší mladý závodník apod.), pořadí priority mezi těmito ostatními trikoty stanoví pořadatel v rozpise závodu.

 

G) Ustanovení o časovém limitu:

V I. etapě bude stanoven časový limit 10 minut při průjezdu do posledního okruhu. Odvolanému závodníkovi bude stanoven čas posledního závodníka + penalizace 5 minut do celkového hodnocení. Tento závodník může pokračovat v závodě.
Ve II. etapě nebude uplatňován časový limit.
Ve III. a IV. etapě je stanoven časový limit na 15% z času vítěze.

 

H) Ceny:

Ceny za celkové umístění v závodě
Pořadí
1. 3 000
2. 1 500
3. 1 000
4. 900
5. 800
6. 700
7. 600
8. 500
9. 500
10. 500
Celkem 10 000
Ceny za pořadí v etapě
Pořadí
1. 500
2. 400
3. 300
4. 200
5. 100
4 x 1 500
Celkem 6 000
Ceny za držení trikotu v etapě
Trikot
žlutý 500
bílý s modrými puntíky 500
bílý s červenými puntíky 500
bílý 500
4 x 2 000
Celkem 8 000
Celkem: 24 000,- Kč    
 

Startovní čísla

Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres a 1 ks rámového čísla. Startovní čísla se musí po skončení závodu vrátit pořadateli.
Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda.
 
 

Čipové měření

Každý závodník obdrží čip (transponder), který je závodník povinen umístit dle pokynů obdržených při prezentaci.
 

Konvojová čísla

Pro 1. etapu bude pořadí mechanických vozidel losováno. Pro následující etapy je pořadí mechanického vozidla určeno dle průběžného pořadí soutěže jednotlivců.
Konvojová čísla budou distribuována v prostoru a čase vystavení podpisových archů.
 

Trať závodu

1. etapa   04.08.2023     17.00  Silniční závod (okruhy - 4x25 km)            100 km     - 1. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
2. etapa   05.08.2023       9.00  Časovka jednotlivců (startovní interval 1 minuta)    10 km     - 2. etapa se jede na uzavřené trati pro veřejnou dopravu.
3. etapa   05.08.2023     15.00  Silniční závod            95 km     - 3. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
4. etapa   06.08.2023       9.00  Silniční závod            85 km     - 4. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
                                                 Celkem                   290 km

Značení tratě:
Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky.
Značeno bude 0 km a 30 km po startu a posledních 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km. 
Poslední kilometr je označen červeným praporem a tabulí 1 km a dále posledních 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m je označeno tabulemi.
Časovka jednotlivců bude označena podle čl. S0604 str.18 Pravidel pro silnici.
Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Cíl je označen transparentem a páskou na vozovce.

Železniční přejezdy:
Upozorňujeme závodníky, že ve 3. etapě v Červené Vodě, Bílé Vodě a ve 4. etapě v Žamberku jsou na trase železniční přejezdy. 
Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak. Porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka / závodníků.

 

Ustanovení o ochranné zóně

Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 1., 3. a 4. etapy, obdrží čas v cíli jako skupina ve které se nacházel v okamžiku nehody.
 

Používání rozhlasového spojení

Konvoj bude řízen pomocí radiostanic. Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz.
Používání komunikačních prostředků mezi závodníky a team managery je v závodech s hromadným startem zakázáno.
 

Dopingová kontrola

Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI a AVČR. Startovní čísla závodníků povinných podrobit se dopingové kontrole budou zveřejněna v cíli závodu. Místo pro odběr vzorků bude v Lanškrouně, nám. J.M. Marků v budově MÚ č. 12.
 

Podpisové archy

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 70 minut před startem každé etapy. Ukončení podpisů je 10 minut před startem etapy.
Při časovce jednotlivců nejsou podpisy vyžadovány.
 

Pevný bufet

Místa pevných bufetů a green zone v etapách s hromadným startem budou oznámena na poradě vedoucích týmů.
Pevný bufet při časovce jednotlivců není povolen.
 

Zóna pro odhazování bidonů

Místa, kde je možné odhazovat bidony budou oznámeny organizátorem na poradě vedoucích týmů, nejpozději však v komuniké organizátorů v předvečer startu dané etapy.
 

Schválení

Rozpis tohoto závodu byl schválen zástupcem silniční komise ČSC dne: 17.5.2023
Schválený rozpis ke stažení zde.