www.force.czRozpis závodu

Pořadatel:  
Sportovní klub policie Duha, z.s. , Dukelských hrdinů 423, 563 01 Lanškroun, tel/fax: 465 324 304, e-mail: skpduha@quick.cz, internet:www.skpduha.cz
    
Termín závodu:  
2.8. až 4.8.2019

Ředitel závodu:  
Mgr. Petr Bucháček, Seifertova 465, 563 01 Lanškroun, tel.: 604 483 940

Hlavní rozhodčí:  

Bude upřesněno

Přihlášky: 
Sportovci z ČR přihlašujte se na adrese: https://data.ceskysvazcyklistiky.cz . Kopii přihlášky (dle vzoru UCI), zasílejte prosím na e-mail pořadatele: skpduha@quick.cz nebo na adresu: SKP Duha, Dukelských hrdinů 423, 563 01 Lanškroun.
Nejpozději do 17.7.2019.
Přihláška musí obsahovat:
   Příjmení a jméno závodníka
   UCI ID
   Klub
   Kategorii
Uveďte prosím své požadavky na zajištění ubytování a stravování.
 
Startují:  
Klubová družstva nebo Mix týmy (osmi členná družstva) složená ze závodníků kategorie Junior (2001-2002). Družstvo může být doplněno závodníky kategorie kadetů (2003 - 2004). Maximální počet 160 startujících.

Podmínka účasti: 
Platná licence na rok 2019

Kancelář závodu:  
Kulturní centrum, nám. A. Jiráska, Lanškroun

Prezentace:  
V pátek 2. srpna 2019 v kanceláři závodu.  
Startovní čísla se vydávají od 10.00 hod. do 14.00 hod. 
Porada vedoucích družstev v kanceláři závodu v 14.30 hod.

Startovné: 
Každý závodník zaplatí startovné ve výši 400,- Kč.

Vklad:  
Každý účastník uhradí při prezentaci 1200,- Kč. 
V částce jsou obsaženy náklady na ubytování a stravování.

Ubytování:  
Je zajištěno pořadatelem.

Stravování:  
Je zajištěno pořadatelem ve školní jídelně. Začíná 2.8.2019 večeří a končí 4.8.2019 obědem.

Lékařské zabezpečení: 
Lékař závodu a RZP Lanškroun. Na trati závodu RZP telefon 155

Lékař závodu:  
Bude upřesněno

Seznam zdravotnických zařízení v blízkosti trati: 
Rychlá lék. pomoc: Lanškroun, Žamberk, Zábřeh, Červená Voda, Šumperk, Ústí n/Orlicí. 
Nemocnice: Ústí nad Orlicí, Šumperk.