SKP DUHA Lanškroun

Cyklistický oddíl mládeže

Technická ustanovení

Předpis

Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky Českého svazu cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, uposlechnout pokyny policistů, pořadatelů a rozhodčích.

Převod

Předepsaný převod 7,93 m.

Vypsané soutěže v závodě

A) Soutěž jednotlivců – žlutý trikot:

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap, včetně bonifikací a trestů. 
Při rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje:
        1) nižší zlomky sekundy naměřené při časovce jednotlivců
        2) nižší součet umístění v jednotlivých etapách
        3) lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

BONIFIKACE:
v cíli  I. a IV. etapy  první tři závodníci 10, 6, 4 sekundy,
             II. etapa  bonifikace se neudělují,
            III. etapa  první tři závodníci  6, 4, 2 sekundy,
v rychlostních prémiích první tři závodníci  3, 2, 1 sekunda.

 

 B) Bodovací soutěž – bílý trikot s modrými puntíky: 

Do této soutěže se započítávají body z rychlostních prémií a body za umístění v cíli. V rychlostních prémiích bodují první 3 závodníci 3, 2 a 1 bod.
Pořadí v cíli etapy se boduje takto:
Časovka jednotlivců: 
         1.až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Etapy s hromadným startem:
         1.až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
          2) vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s modrými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 C) Vrchařská soutěž – bílý trikot s červenými puntíky: 

Sestává z 11 vrchařských prémií. Bodují první čtyři závodníci, body 5, 3, 2, a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v prémiích 1. kategorie
          2) vyšší počet vítězství v prémiích 2. kategorie
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

  

 D) Soutěž o nejlepšího juniora ročník narození 2001 – bílý trikot:

Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2001 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 E) Soutěž o nejlepšího kadeta ročník narození 2002-2003 – modrý trikot:

Vítězem se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2002-2003 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vítěz obdrží zvláštní cenu.

 

F) Soutěž družstev:

Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.
V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:
     1) lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě,
     2) podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli etapy.
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.
V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách, dále vyšší počet 2. míst atd.
Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.
Tato soutěž není honorována trikoty.


V případě, že tentýž závodník je na čele klasifikací více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
       1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
       2. trikot leadera bodovací soutěže
       3. trikot leadera soutěže o nejlepšího vrchaře
       4. trikot leadera ostatních soutěží (nejlepší mladý závodník apod.), pořadí priority mezi těmito ostatními trikoty stanoví pořadatel v rozpise závodu.

 

G) Ustanovení o časovém limitu:

V I. a II. etapě nebude uplatňován časový limit.
Ve III. a IV. etapě bude stanoven časový limit a to 15% z času vítěze.

Startovní čísla

Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres a 1 ks rámové číslo. Startovní čísla se musí po skončení závodu vrátit pořadateli.
Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda.

Konvojová čísla

Pro 1. etapu se budou vydávat na poradě v kanceláři závodu po předložení licence funkcionáře. Pro další etapy obdrží vedoucí družstev konvojové číslo s výsledky.

Trať závodu

1. etapa   3.8.2017     17.00  Silniční závod            77 km     - 1. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
2. etapa   4.8.2017       9.00  Časovka jednotlivců   10 km     - 2. etapa se jede na uzavřené trati pro veřejnou dopravu.
3. etapa   4.8.2017     15.00  Silniční závod            80 km     - 3. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
4. etapa   5.8.2017       9.00  Silniční závod            95 km     - 4. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
                                           Celkem                   262 km

Značení tratě:
Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky.
Značeno bude 0 km a 50 km po startu a posledních 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km. 
Poslední kilometr je označen červeným praporem a tabulí 1 km a dále posledních 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m je označeno tabulemi.
Časovka jednotlivců bude označena podle čl. S0604 str.18 Pravidel pro silnici.
Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Cíl je označen transparentem a páskou na vozovce.

Železniční přejezdy:
Upozorňujeme závodníky, že v 1. etapě v Lanškrouně, ve 3. etapě v Bílé Vodě a ve 4. etapě v Žamberku jsou na trase železniční přejezdy. 
Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak.

Ustanovení o ochranné zóně

Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 1., 3. a 4. etapy, obdrží čas v cíli jako skupina ve které dosud jel.

Používání rozhlasového spojení

RadioTour 448,490 MHz – konvoj bude řízen pomocí radiostanic.

Dopingová kontrola

Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v cíli závodu.

Podpisové archy

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 30 minut před startem každé etapy (platí i pro časovku jednotlivců).

Schválení

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne: 27.5.2018 - K. Machačný