www.force.czTechnická ustanovení

Předpis

Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky Českého svazu cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, uposlechnout pokyny policistů, pořadatelů a rozhodčích.

Převod

Předepsaný převod 7,93 m.

Vypsané soutěže v závodě

A) Soutěž jednotlivců – žlutý trikot:

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap, včetně bonifikací a trestů. 
Při rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje:
        1) nižší zlomky sekundy naměřené při časovce jednotlivců
        2) nižší součet umístění v jednotlivých etapách
        3) lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

BONIFIKACE:
v cíli  I. a IV. etapy  první tři závodníci 10, 6, 4 sekundy,
             II. etapa  bonifikace se neudělují,
            III. etapa  první tři závodníci  6, 4, 2 sekundy,
v rychlostních prémiích první tři závodníci  3, 2, 1 sekunda.

 

 B) Bodovací soutěž – bílý trikot s modrými puntíky: 

Do této soutěže se započítávají body z rychlostních prémií a body za umístění v cíli. V rychlostních prémiích bodují první 3 závodníci 3, 2 a 1 bod.
Pořadí v cíli etapy se boduje takto:
Časovka jednotlivců: 
         1.až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Etapy s hromadným startem:
         1.až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
          2) vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s modrými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 C) Vrchařská soutěž – bílý trikot s červenými puntíky: 

Sestává z 11 vrchařských prémií. Bodují první čtyři závodníci, body 5, 3, 2, a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:
          1) vyšší počet vítězství v prémiích 1. kategorie
          2) vyšší počet vítězství v prémiích 2. kategorie
          3) lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

  

 D) Soutěž o nejlepšího juniora ročník narození 2002 – bílý trikot:

Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2002 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

 

 E) Soutěž o nejlepšího kadeta ročník narození 2003-2004 – modrý trikot:

Vítězem se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 2003-2004 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vítěz obdrží zvláštní cenu.

 

F) Soutěž družstev:

Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.
V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:
     1) lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě,
     2) podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli etapy.
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.
V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách, dále vyšší počet 2. míst atd.
Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.
Tato soutěž není honorována trikoty.


V případě, že tentýž závodník je na čele klasifikací více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
       1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
       2. trikot leadera bodovací soutěže
       3. trikot leadera soutěže o nejlepšího vrchaře
       4. trikot leadera ostatních soutěží (nejlepší mladý závodník apod.), pořadí priority mezi těmito ostatními trikoty stanoví pořadatel v rozpise závodu.

 

G) Ustanovení o časovém limitu:

V I. etapě časový limit oznámí hlavní rozhodčí na poradě vedoucích družstev.
Ve III. a IV. etapě bude stanoven časový limit a to 15% z času vítěze.

Startovní čísla

Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres a 1 ks rámové číslo. Startovní čísla se musí po skončení závodu vrátit pořadateli.
Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda.

Konvojová čísla

Pro 1. etapu se budou vydávat na poradě v kanceláři závodu po předložení licence funkcionáře. Pro další etapy obdrží vedoucí družstev konvojové číslo s výsledky.

Trať závodu

1. etapa   2.8.2019     17.00  Silniční závod            77 km     - 1. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
2. etapa   3.8.2019       9.00  Časovka jednotlivců   10 km     - 2. etapa se jede na uzavřené trati pro veřejnou dopravu.
3. etapa   3.8.2019     15.00  Silniční závod            80 km     - 3. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
4. etapa   4.8.2019       9.00  Silniční závod            95 km     - 4. etapa se jede za částečně omezeného silničního provozu.
                                           Celkem                   262 km

Značení tratě:
Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky.
Značeno bude 0 km a 50 km po startu a posledních 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km. 
Poslední kilometr je označen červeným praporem a tabulí 1 km a dále posledních 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m je označeno tabulemi.
Časovka jednotlivců bude označena podle čl. S0604 str.18 Pravidel pro silnici.
Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 200 m, páska na vozovce.
Cíl je označen transparentem a páskou na vozovce.

Železniční přejezdy:
Upozorňujeme závodníky, že v 1. etapě v Lanškrouně, ve 3. etapě v Bílé Vodě a ve 4. etapě v Žamberku jsou na trase železniční přejezdy. 
Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak.

Ustanovení o ochranné zóně

Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 1., 3. a 4. etapy, obdrží čas v cíli jako skupina ve které dosud jel.

Používání rozhlasového spojení

Konvoj bude řízen pomocí radiostanic.

Dopingová kontrola

Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v cíli závodu.

Podpisové archy

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 30 minut před startem každé etapy (platí i pro časovku jednotlivců).

Schválení

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne: 30.5.2019 z pověření Jakuba Edra - K. Machačným